• Co je to Map the System?

Co je to Map the System?


Abychom se vyrovnali s bezdomovectvím či klimatickou krizí, potřebujeme se dívat na problémy a jejich příčiny v souvislostech. Map the System je soutěž, která učí studenty přicházet na účinná řešení společenských problémů díky uplatnění systémového myšlení.► Odhalujeme příčiny i důsledky problémů a mapujeme systém kolem nich

Studenti v soutěžních projektech zkoumají společenské nebo enviromentální výzvy, kterým v současné době čelíme. Mapují systém, jehož chování napomáhá vytvářet dané problémy a snaží se popsat faktory, které přispívají k jejich vzniku a rozvoji. Třeba vzorce našeho uvažování, chování, ekonomické vlivy, politická rozhodnutí nebo globální trendy.


► Trénujeme systémové myšlení a navrhujeme, jak problémům čelit

Během své práce studenti využívají techniky systémového myšlení a učí se vidět problémy v souvislostech. Ve finále soutěže studenti prezentují vizuální mapy, které zachycují jak problém vzniká, koho zasahuje a co všechno v daném systému přispívá k jeho rozvoji. Na závěr svých prezentací navrhují, jak k řešení problému přistoupit.


► Se soutěžícími z celého světa se připojujeme ke komunitě na Oxfordu

Do soutěže se zapojují jednotlivci i studentské týmy z univerzit po celém světě. Soutěž Map the System pořádá Skoll Center for Social Entrepreneurship, komunita akademiků, odborníků z praxe a studentů při obchodní škole Oxfordské univerzity, Saïd Business School. Díky partnerství s univerzitami ze světa se mohou studenti účastnit soutěže na lokální úrovni ve své zemi a postoupit do mezinárodního kola, které se koná v Oxfordu.


Vítězí projekty, které prokáží co největší snahu o pochopení chování systému, ochotu vyslyšet hlasy těch, kterých se problém přímo týká, a zároveň zvládnou práci s vizualizací i se zdroji dat, které k analýze využijí. Finalisté mezinárodního kola jsou navíc oceněni i finančně a mohou získat až 4 000 liber.


Na důležitost systémového myšlení upozorňuje Daniela Papi-Thornton, jedna z prvních ředitelek Skoll Center for Social Entrepreneurship, v článku pro Stanford Social Innovation Review:

Jsme v době, kdy každý druhý zakládá startup v podobě sociálního podnikání. Jsme zaplaveni hackatony, akcelerátory, podnikatelskými inkubátory a kurzy sociálního podnikání. Většinou se zaměřují na rozvoj dovedností potřebných pro sociální podnikání, ale zanedbávají dovednosti potřebné k úplnému pochopení problému a nastartování sociálních změn.“


Aby lidé skutečně změnili systém, věřím, že potřebují komplexní soubor dovedností - systémové myšlení, porozumění nástrojům pro spolupráci a větší kolektivní dopad, nehierarchický leadership, kdy lidé v týmu přijímají odpovědnost a iniciativu za projekty a posouvají je směrem k cíli, bez ohledu na své umístění v hierarchii firmy. Zároveň je potřeba, aby si lidé byli vědomí svých silných stránek, role v týmu a způsobu práce, při kterém ze sebe vydají to nejlepší. Měli by znát i svou míru tolerance rizika, která ovlivní jejich směřování v kariéře v oblasti dosahování pozitivních společenských změn. A pokud chtějí převzít vedoucí nebo strategickou roli v řešení společenského probému, potřebují hluboké pochopení reality tohoto problému.“Poslední změna: 25. březen 2022 14:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Aktivity spojené se soutěží Map the System probíhají v Kampusu Hybernská


Adresa

Hybernská 4

110 00 Praha 1

Web: www.kampushybernska.cz

E-mail:


Jak k nám