Porota soutěže


Soutěžní projekty hodnotí odborníci, kteří vnímají systémového myšlení jako nezbytnou dovednost pro úspěšné řešení společenských problémů.Martina Břeňová

Martina Břeňová je ředitelkou Nadace OSF (Open Society Fund Prague), která je jednou z největších nadací u nás a podporuje demokracii a občanskou společnost v ČR a zemích střední Evropy. Jejím životním tématem je filantropie, zejména podporující systémové změny a téma inovativní spolupráce soukromého, občanského a veřejného sektoru.


Osm let působila ve vedení Nadačního fondu Avast, který například podpořil klíčový rozvoj paliativní péče (program Spolu až do konce) a její systémové ukotvení v České republice. Je členkou správní rady v Nadačním fondu Eduzměna, který podporuje vzdělávání, působí v Nadačním fondu Kliniky paliativní medicíny a v organizaci Zlatá rybka, která podporuje děti a jejich rodiny, aby se nebály věřit ve své sny. V minulosti pracovala také pro organizace Člověk v tísni, Nadaci VIA nebo Českou filharmonii.


Je členkou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. K tématu lidských práv, svobody a důstojnosti ji přivedl Václav Havel.


Absolvovala Filozofickou fakultu MU v Brně a studovala také na Yale University v New Haven a je absolventkou programu Philanthropy for Impact pod vedením lektorů z Harvard Kennedy School.


„Systémové myšlení je důležité, abychom dosáhli skutečné změny. Mohu jí dosáhnout, pokud se snažím pochopit souvislosti, vzdám úctu minulosti, dokážu vést kvalitní dialog a spolupracovat se všemi správnými stakeholdery, abychom společně designovali budoucnost.“


Jan Černý

Prof. Jan Černý, Dr., vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Na této fakultě přednáší buněčnou biologii, imunologii a histologii. Zabývá se zejména dynamikou endozomálního systému s důrazem na antigenní prezentaci, membránovými mikrodoménami a vlivem nízkomolekulárních inhibitorů a sekundárních metabolitů na buněčnou fyziologii. Podílí se na organizaci Mezinárodní biologické olympiády a soutěže EUSO. Je jedním z garantů nově vzniklého interdisciplinárního bakalářského programu Science, který je realizován ve spolupráci Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy - přečtěte si o něm více v univerzitním magazínu Forum.


„Končí éra superspecialistů, budoucnost patří absolventům, kteří umí jednotlivé disciplíny propojovat a hledat řešení komplexních problémů.“


Zdroj: Vesmír, editováno.


Martin Ducháček

Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Martin vedl vývoj algoritmických obchodních systémů ve společnosti RSJ Securities, kde byl také členem dozorčí rady.

Později v RSJ Investments řídil investiční fond, zaměřený na ekologické zemědělství. Dva roky také pracoval jako investiční manažer v prvním českém impaktovém fondu Tilia Impact Ventures. Dopadovému investování se věnuje i nyní v rámci vlastního investičního fondu duchaczech.

Mimo podnikání se Martin věnuje také filantropii – dlouhodobě podporuje organizaci Ashoka, která se zaměřuje na mapování systému a podporu realizátorů systémových změn v ČR.


Hana Kosová

Dlouhodobě se věnuje přenosu poznatků z akademického prostředí do praxe a spolupráci subjektů komerční, veřejné i neziskové sféry. Od roku 2014 je ředitelkou Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (CPPT), působí v představenstvu národní asociace Transfera.cz a zároveň ve vedení ASTP (Association of Knowledge Transfer professionals).


Vystudovala mimo jiné Právnickou fakultu UK, působila na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, má zkušenosti i ze soukromého a neziskového sektoru, v Británii pracovala na inovativním projektu Future Schooling for Knowsley, překládala a věnovala se i strukturálním fondům. Spolupracuje s Evropskou komisí v oblasti Knowledge Valorisation, kde také vyžívá metody systémového mapování této komplexní problematiky.
Poslední změna: 3. duben 2023 20:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Aktivity spojené se soutěží Map the System probíhají v Kampusu Hybernská


Adresa

Hybernská 4

110 00 Praha 1

Web: www.kampushybernska.cz

E-mail:


Jak k nám