Porota soutěže


Soutěžní projekty hodnotí odborníci, kteří vnímají systémového myšlení jako nezbytnou dovednost pro úspěšné řešení společenských problémů.Ivo Novotný

Přes 20 let strávil v mezinárodních firmách, kde měl na starosti HR pro Českou republiku i střední a východní Evropu. Kromě toho působil také jako HR konzultant v EY. Dnes působí jako nezávislý konzultant pro řízení lidských zdrojů a dále jako executive coach a Mindfulness trenér.


Vystudoval VŠE v Praze, strategické řízení lidských zdrojů na britské Sheffield Hallam University a EMBA na University of Pittsburgh.


V dnešním rychle se měnícím světě je důležité uvažovat v souvislostech. Nestačí se zaměřit jen na řešení jednotlivých problémů. Je třeba chápat, jak spolu souvisí a jak ovlivňují naše okolí. I malá změna může mít velký dopad na celek. Proto považuji systémové myšlení za důležité.


Hana Kosová

Od roku 2014 je ředitelkou Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (CPPT). Je členkou dozorčí rady CUIP (Charles University Innovations Prague), působí v představenstvu národní asociace Transfera.cz a zároveň ve vedení ASTP (Association of Knowledge Transfer professionals).


Vystudovala mimo jiné Právnickou fakultu UK, působila na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, v Británii pracovala na inovativním projektu Future Schooling for Knowsley, překládala a věnovala se i strukturálním fondům.


Martina Břeňová

Martina Břeňová se zabývá rozvojem filantropie a možnostmi spolupráce občanského a veřejného sektoru. V současné době se tématům věnuje na akademické půdě Fakulty humanitních studií UK.


Osm let působila ve vedení Nadačního fondu Avast, který například podpořil klíčový rozvoj paliativní péče a její systémové ukotvení v České republice. V současné době úzce spolupracuje s Open Society Fund Prague a pomohla založit Nadační fond Kliniky paliativní medicíny VFN.


Absolvovala Filozofickou fakultu MU v Brně a studovala také na Yale University v New Haven.


Systémové myšlení je důležité, abychom dosáhli skutečné změny. Mohu jí dosáhnout, pokud se snažím pochopit souvislosti, vzdám úctu minulosti, dokážu vést kvalitní dialog a spolupracovat se všemi správnými stakeholdery, abychom společně designovali budoucnost.


Jiří Bárta

Do roku 2019 vedl Nadaci Via, která se snaží „otevírat cesty k umění žít spolu a umění darovat“. V současné době vede Kampaň za navýšení nadačního jmění Nadace Via.


Vystudoval systémové inženýrství na Stavební fakultě ČVUT a řízení neziskových organizací na Carnegie Mellon University v Pittsburghu. Právě pobyt v USA mu názorně ukázal, jak velkou silou může být filantropie. Jejímu rozvoji se věnuje jak v Nadaci Via, tak z pozice člena správní rady Nadačního fondu Via Clarita.Poslední změna: 24. březen 2022 21:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Aktivity spojené se soutěží Map the System probíhají v Kampusu Hybernská


Adresa

Hybernská 4

110 00 Praha 1

Web: www.kampushybernska.cz

E-mail:


Jak k nám