Tým


Podporujeme studenty, aby dokázali „myslet systémově“. Pokud porozumí příčinám a souvislostem problémů, kterým současný svět čelí, dokáží také navrhovat smysluplná řešení.Petra Práglová

Koordinátorka soutěže Map the System na Karlově Univerzitě

Petra se stará o koordinaci všech aktivit spojených s kurzem Map the System a soutěží Map the System na Univerzitě Karlově v rámci Centra pro přenos poznatků a technologií.

Potřebujete se na něco zeptat z organizačního hlediska? Kontaktujte nás!


Barbora Komberec Novosadová

Průvodkyně soutěžních týmů


Podporuje soutěžní týmy v jejich práci a pomáhá jim, aby dokázali využívat nástroje systémového myšlení.


Bára považuje systémové myšlení za klíčové, pokud chceme čelit výzvám současného světa: „Potřebujeme nahlížet společenské problémy z různých úhlů a uvědomovat si vztahy, toky informací a zdrojů, které v systému jsou.“


Vedle soutěže Bára provádí neziskové organizace i nadace na cestě za systémovou změnou a pomáhá jim se strategií. Vytváří s organizacemi jejich vlastní teorii změny a podporuje je, aby dokázaly čerpat poznatky z evaluace. Zajímá se o oblast filantropie a roli nadací v podpoře systémových změn ve společnosti. Spolu s organizací Ashoka ČR založila iniciativu Impact Academy a do roku 2020 ji řídila. Vedla program Ukaž změnu, který absolvovala třeba Nadace Via, Nadace OSF či Rubikon Centrum.V současné době působí na pozici výkonné ředitelky Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy.


Radoslav Pittner

Průvodce soutěžních týmů


Doprovází týmy na jejich cestě soutěží a pomáhá účastníkům využívat nástroje systémového myšlení, aby úspěšně zvládli své soutěžní projekty.


Většinu času věnuje Rado mezinárodní organizaci Ashoka. Provází a mentoruje jednotlivce i týmy, kteří chtějí měnit svět k lepšímu a přichází s inovativním řešením společenských problémů. Je zkušeným moderátorem, facilitátorem, koučem a také spoluzakladatelem startupu Smitio.


Milan Caha

Průvodce soutěžních týmů


V devadesátých letech spolupracoval s Donellou a Dennisem Meadowsovými v rámci mezinárodní sítě INRIC (International Network of Resource Information Centers), včetně vydání českého překladu knihy Překročené meze. Zabýval se popularizací vzdělávacího přístupu „globální výchova“, ve kterém je systémové myšlení jedním z důležitých nástrojů. Je také autorem knihy Systémy pro všední den.


V nevládních organizacích a firmách se zabýval podporou neziskového sektoru, inovacemi vzdělávacích metod, rozvojem osobnosti a manažerských dovedností. V současné době působí jako trenér a lektor na volné noze.


Jan Veselý

Podporuje otevření soutěže Map the System studentům Univerzity Karlovy


Honza vede Inovační Laboratoř UK. Je tvůrcem několika akceleračních programů zaměřených na sociální inovace (např. Laboratoř Nadace Vodafone). Vedl také stáže v programu IBM Smarter University a koordinoval Alianci pro mladé v ČR. Založil EduFórum, které pořádá setkání inovátorů ve vzdělávání.


Klára Nechvílová

Komunikace a PR


Klára se stará, aby se pro soutěž Map the System nadchl úplně každý - studenti, zástupci univerzity i lidé vně univerzity, kterým je blízké téma společensky prospěšných změn.


Klára působí jako specialistka PR v rámci Centra pro přenos poznatků a technologií a Inovační laboratoře Univerzity Karlovy. Šíří povědomí o jejich aktivitách na univerzitě i u veřejnosti a je hlavní spojkou pro novináře.Poslední změna: 13. září 2022 14:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Aktivity spojené se soutěží Map the System probíhají v Kampusu Hybernská


Adresa

Hybernská 4

110 00 Praha 1

Web: www.kampushybernska.cz

E-mail:


Jak k nám