• Aktuality

Aktuality

8. září 2023

Zapište si v ZS kurz Systémová změna a prozkoumejte nástroje systémového myšlení

Ačkoli v akademickém roce 2023/24 nepoběží na Univerzitě Karlově soutěž Map the System (komplení info ZDE), přesto nebudete ochuzeni o možnost studovat témata spojená se systémovým myšlením a jeho nástroji!


Radoslav Pittner, jeden z mentorů soutěže Map the System v předešlých letech, otevírá na

FHS UK kurz Systémové myšlení. V rámci mezifakultního zápisu se do něj mohou přihlásit studenti napříč celou Univerzitou Karlovou.


Praktický semestrální kurz Systémová změna (kód YMN216) bude probíhat ve středy 16 - 18.50 hod., a to v termínech 4. 10., 18. 10., 1. 11., 8. 11., 29. 11., 13. 12. 2023. Aktualizovaný sylabus kurzu bude v dohledné době zveřejněn v SISu.


Sdílet na:  
Kontakty

Aktivity spojené se soutěží Map the System probíhají v Kampusu Hybernská


Adresa

Hybernská 4

110 00 Praha 1

Web: www.kampushybernska.cz

E-mail:


Jak k nám