• Aktuality

Aktuality

15. května 2023

Tým UK postoupil do globálního finále soutěže Map the System v Oxfordu

Interdisciplinární tým (UK, UPCE) s tématem Trauma a porod v ČR postoupil z mezinárodního semifinále prestižní soutěže Map the System do globálního finále, které proběhne začátkem července 2023 na University of Oxford. Moc gratulujeme!


Mezinárodní semifinále se uskutečnilo online ve dnech 10. - 12. 5. 2023. Odborná porota hodnotila prezentace 40 týmů reprezentujících univerzity a další vzdělávací instituce z celého světa, které se zabývaly "zapeklitými problémy, které podědily po předcházejících generacích". Ředitel Skoll Centre for Social Entrepreneurship při Oxford University, Peter Drobac, vysvětli: "Tým porotců hodnotil systémové mapy, které týmy vytvořily, psané zprávy o tématu a bibliografie, stejně jako předtočené prezentace jednotlivých týmů a jejich odpovědi na živě pokládané otázky poroty."


Náš tým - Johana KužílkováPřírodovědecké fakulty UK, Barbora Mudrová a Johana Němečková z Filozofické fakulty UK a Ema DvořákováFakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice - se představil s tématem Trauma a porod v ČR v rámci kategorie Health. Více o tématu našeho týmu a jejich motivaci najdete ZDE.


"Postup do finálového kola soutěže v Oxfordu vnímám jako velký úspěch. Tým Karlovky, který jsme třičtvrtě roku metodicky připravovali, zkoumal příčiny traumatizace v rámci systému českého porodnictví. Mám velikou radost, že překonali svou analýzou, porozuměním problému i návrhem možných řešení práci dalších výborných týmů z univerzit, na nichž je podpora systémového myšlení či sociálních inovací přítomná už desítky let. Tým si vybral téma, které rezonuje s ženami i muži po celém světě a týká se každého z nás, zároveň ukazuje důležitost rolí, vztahů i pravidel v systému. Moc přeji našemu týmu, ať v Oxfordu předá svou hloubku porozumění i mezinárodnímu publiku," shrnuje Barbora Komberec Novosadová, garantka soutěže Map the System na Univerzitě Karlově.


Do finále soutěže, které se uskuteční ve dnech 3. až 10. 7. 2023 na University of Oxford postoupily kromě týmu Univerzity Karlovy i týmy následujících institucí:

 • American University in Beirut 

 • Ashesi University 

 • University of Haifa 

 • University College London 

 • Mecalester College 

 • Universidad Anahuac Mexico 

 • King's College, Nepal 

 • University of North Carolina Chapel Hill 

 • Venderbilt University 

 • National Taiwan University 

 • Oxford University 

 • Wesleyan University  


"V Map the System nejde o vítězství. Jde především o cestu poznání, o nový soubor nástrojů systémového myšlení, kterým jsou účastníci soutěže nyní vybavení a mohou ho dál využívat. Chceme vybídnout všechny, aby pokračovali ve sdílení toho, co se naučili o systémovém myšlení, aby uplatňovali dovednosti a nástroje i ve svém dalším studiu a třeba i profesním životě," vzkázal týmům při vyhlášení Peter Drobac.


Foto: Klára Nechvílová

Sdílet na:  
Kontakty

Aktivity spojené se soutěží Map the System probíhají v Kampusu Hybernská


Adresa

Hybernská 4

110 00 Praha 1

Web: www.kampushybernska.cz

E-mail:


Jak k nám